Zer da Good Local Adapt?

 

"Good local adapt" proiektua hiru enpresen komiteak, zentru teknologiko batek eta hiru udaletxek bultzatutako ekimen bat da, Euskal Herriko hiru probintziatan aurrera eramaten ari dena. Proiektuak, 2017ko irailetik 2021ko irailera, hiri plangintzarako, eraikinen birgaitzeentzako eta udalerri txiki eta ertainetan aldaketa klimatikora egokitzeko soluzio espezifikoak garatuko ditu. 

Jarraian, proiektuaren aurrerabidea zein den ikus dezakezu, egun zein fasetan dagoen eta akzio bakoitzaren gaineko informazio guztia.

 

 

                                        [...]

 

C1 Klima-aldaketako barometroa

 

Barometro klimatikoak klima-aldaketara egokitzea sozializatzeko proiektuaren helburura heltzera lagunduko du. 3 udaleko, 5 auzoetan inplementatuko da: Amurrio, Balmaseda, Legazpi. Akzioaren|Eraginaren asmo nagusiak izango dira: kezkak eta bere arrisku klimatikoaren hautemate maila eta erantzunak ebaluatzeko populazioaren beharrak identifikatzea; bere ulermena eta klima-aldaketara egokitzearen ezaguera harrapatzea; aurreiritzi existenteak hiri-konponbide|soluzio iraunkorreko eskuragarritasunaren eta birgaitzearen gainean identifikatzea; subsidioetarako bere erraztasunak eta eskualdeko gobernu lokalaren sustagarri ekonomikoak ebaluatzea, etab. Emaitzak eta kausalitatea interpretatuko dira, zaurgarritasun soziala bezala faktoreekiko korrelazioak, auzo bakoitzerako ezarriz.

C1 AKZIOAREN EMAITZAK

 

 

 

C2  Udal ertain eta txikietako klima-aldaketara egokitzeko bidean parte-hartzea, komunitate prozesutan sartzea eta zabaltze lanak egitea  difusio publikorako.

 

Jarduera hauek proiektuen publikoarekiko irisgarritasuna eta komunitateen partaidetza beharrak asetzen dituzte. Aldaketa klimatikoarekiko moldagarritasuna garatzen duten proiektuek bebesa izan dezaten lortzeko helburuaz partaidetza prozesu baten garatuko da hurrengo jomugekin:

- Kontzientzia zabaldu Euskal Herrian uraren eskuragarritasunaren arazo hurrenarekiko. Tenperaturen igoerarekin eta, beraz, uraren demandaren igoerarekin lotutako problema honek ekonomian, osasunean etab.en duen eragina ikusarazi nahi da.

- Herritarrak entitate publiko batetik jasota edota bere baitan aurrera eramateko onargarriak epaituko lituzkeen hirigintza, eraikin birgaizpen, ur kudeaketa etab. Gaitako moldagarritasun handiko ebazpen berritzaileak zein tradizionalak identifikatzea. Bost ereduzko auzoek (bi Amurrion, bi Legazpin eta bat Balmaseda) soluzioak hautatuko dituzte bakoitzarentzat eta bi prototipo pilotoentzat (bat Amurrion eta bestea Balmasedan).

- Moldagarritasuna, sustapen preferrentziak eta biztanleriaren gakoak elkar-erlazionatzea.

Jarduera honek 7 hilabete iraungo ditu proiektuaren hasieran. C1 jarduera lotuta dago biek kontzientzia zabaltzeko kontribuzioak baitira, eta C1 jardueraren emaitzek C2.1 jarduera elikatuko dute. C3 jarduera ere C2 jardueraren emaitzetan oinarrituko da ikertutako soluzioak partaidetza prozesuan proposatuak izango baitira. Izan ere, bi jarduerak elkargurutzatuko dira uneren batean batak bestea elikatuz nolabait.

C2 AKZIOAREN EMAITZAK

 

 

 

C3 Egokitzapenaren eta jarduera-grafiko diseinuaren ebazpen grafiko espezifikoak

 

Jarduera honek 6 hilabete iraungo du eta C2 partaidetza jarduerarekin estuki lotuta dago, biek lagunduko baitute auzo bakoitzerako, aldaketa klimatikoaren ondorioetara moldatzeko dagokionez, zein soluzio konkretu den egokia erabaki eta espezifikatzeko. Modu honetan, jarduera hau bero irlaren ondorioak hobetzeko soluzio espeziofikoak proposatzean fokatuko da: eta ur baliabideak optimizatzean.

Ondorioz, bost auzo erakusgarriek (2 Amurrion, 2 Legazpin eta 1 Balmasedan) hautatutako soluzio moldagarriak neurrira eraikiko dira eta bi leku prototipo. Neurrira egindako soluzioak 7 kokapen hauetarako proiektu dokumentazio bitartez deskribatuko da, zeinek informazio teknikoa jasoko baituen soluzioei buruz, kokapen ideal eta egokiak inplementaziorako etab.

C3 AKZIOAREN EMAITZAK

 

 

 

C4 Lehenespen metodologiak eta udaletxe erakusgarrien jabetza

 

Kriterio anitzeko analisi bat garatuko da Amurrio, Balmaseda eta Legazpiko herrialdeetan aukera jasangarrien lehentasuna ziurtatzeko hautatutako moldatze soluzioen gainean. Une honetan, Koste eta Onuren Analisia (hemendik aurrera KOA) aldaketa klimatikoaren moldaketarako erabakiak hartzeko funtsezko elementu bezala sortzen da, bere helburua moldaketa jardueren onurak ekidindako kalte klimatikoekin eta inplementazio, mantenu eta jasangarritasun kosteekin konparatzea izanik. Honez gain, erreminta honek ikuspuntu ekonomiko batetik ingurune ebaluazioa eta ebaluazio soziala txertatu egiten du, eta bizi-zikloaren ikuspuntua baimenduz (OCDE 2006). Ingurune globalaren ebaluaketa sistematikoa balioztatzeko eta koherentzia metodologikoa bermatzeko helburuekin, proposatutako soluzioen bizi-zikloaren (LCA hemendik aurrera) analisia garatuko da.

C4 akzioak 8 hilabete iraungo ditu, eta honen bitartez C3 jarduera osotu egingo da Amurrio, Legazpi eta Balmasedako auzo erakusgarrietan eta prototipoen kokapen pilotoan moldaketa soluzioak lehenesteko. Honez gain, proiektuaren betebeharrak moldagarritasun egokiarekin erlazionatuta asebetetasuna lortzeko laguntzen du; onura sozial eta ingurugiro-onura sustatuaz ere, albokako-talkak ekiditzen dituzten soluzio ekonomikoki jasangarriak hartzea sustatuz.

C4 AKZIOAREN EMAITZAK

 

 

C5 Hiri eta eraikuntza diseinu soluzioetan klima-aldaketarako egokitzapena sartzeko, arau dokumentu berrien diseinua

 

Akzio honek laguntzen dio konponbide|soluzio bideragarriko inplementazioa egokitzapenerako errazteko helburuari. Geroago parte hartzen du konponbide|soluzio-lehenespenean eta, hiri-hesiak jasotzeko|igo, azken pausoa|pasatzea egokitzapen-konponbideen|soluzioen errealizazio erreala baino lehen da jada erlazionatuta egon daitezen diseinu teknikoarekin edo aurreko arauemailearekin. Akzio|Eragin hau arduratuko da ere hiri-diseinu konponbideak|soluzioak sartzeko dokumentu arauemaile berriko garapenaz eta onuradun publikoen espezifikoak diren baldintzetarako klima-aldaketara egokitzeaz eta, azpiegitura berde berria eta berriztatze energetikoa hobetzeko, proiektuko interesa agertutako parteez|lekuez. Errealak dira muturreko fenomeno meteorologikoak, bero-olatuak eta lehorteak bezalako, eta hiri-diseinu definizioan|bereizmenean kontuan hartu behar dira, akzio|eragin honek klima-aldaketara egokitzea tresna urbanistiko desberdinei gehitzea Udalari|Udaletxeari baimenduko dion.

Akzio|Eragin honek irizpideak sartuko ditu klima-aldaketara egokitzeko dokumentu arauemaile urbanistiko desberdinetan, egokitzapeneko udal-estatutua bezala, urbanizazioko, eraikuntza-proiektuetako eta berriztatze-proiektuetako proiektuetako. Neurri hauek eta egokitzapen-irizpideak jasoko dira diseinu-proiektuetarako lizitazioko eta egiteko|hiltzeko etorkizuneko prozesuen baldintzetako termino|baldintza|muga administratibo barruan klausula desberdinetan. Akzio|Eragin hau gertatuko da Euskadiko 5 hilabete betetan|osotan eta Kopenhagen zehar. Eraikiko da C2 aurreko akzioen|eraginen emaitzen, C3-en eta C4-en gainean. C2 parte-hartze|txartel akzioak|eraginak herritarren parte-hartzea|txartela bultzatuko du konponbide|soluzio egokigarri berrien diseinuan. C3 akzioak|eraginakkonponbideak|soluzioak emango ditu egokitzapeneko, eta azkenik, C4 akzioak|eraginak ebaluatuko du eta egokitzapen nabarmenenei lehentasuna emango die udalengatik|udaletxeengatik inplementatzeko.

C5 AKZIOAREN EMAITZAK

 

 

C6 Sustagarri modeloak etxe-areako egokitzapenerako eta udaletxerako finantzaketa soluzioak

 

C6 Akzioak, klima-aldaketara moldatzeko konponbideen inplementazioa errazteko proiektuaren helburuari laguntzen dio. Egokitzapen-konponbideetako zehaztasun erreala baino lehenagoko azken pausua da, sektoreetarako publikoan eta pribatuetan oraindik dauden finantziazio hesiak gainditzeko.

Akzio hau C1 eta C2 akzioen emaitzetan oinarritzen da C1, Amurrion, Balmasedan eta Legazpin jorratutakoak zeinetan biztanleriaren baldintzen araberako perfilak definitu ziren, eta baita ere nahiago diren egokitzeko soluzioak eta sustagarriak. Sustagarri-modelo bat garatuko da hurrengo alderdiak sartzen dituen populazioko profil / talde bakoitzaren hurrengo ezaugarrien arabera: motibaziozko eta testuinguruaren zer faktorek bultzatzen duten erabaki egokigarri indibiduala; zein den klima-aldaketara moldatzearekin populazio segmentu sentiberena; eta soluzioetako eta sustagarri guztien artean zeintzuk diren perspektiba pribatutik etorkizun handikoenak.

Aurkikuntza hauek baimenduko dute, populazio-talde bakoitzaren erabaki hartze proaktibora bideratuko dituzten sustagarrien soluzioak bermatzea.

C6 AKZIOAREN EMAITZAK

 

 

C7 Balmaseda-ko eraikin publikoko klima-aldaketara egokitzeko diseinu konponbide|soluzio inplementazio Prototipoa

 

Birmoldaketa egokigarriko prototipo bat gauzatuko da Balmaseda-ko (babes ertaineko) kasko zaharreko proiektua erronka arkitektonikoa izan dadila eragiten duten ondare-eraikin publikoan. Irudiak eta eraikinaren gaurko egoeraren|estatuaren planoak eransten dira. Eraikina heziketari eskainita egongo da. Ikasiko dira: St Kjeld ikerketaren|estudioaren berriztatzearen adibideak, klima-aldaketari egokitutako bulego-eraikin existenterako Inpaktu Klimatikoko Erresuma Batuko (UKCIP-etako) Programaren; "Eraikinen klima-aldaketarekiko egokigarritasunaren Ebaluazioari" buruzko Australiako dokumentua; eta diseinu pasiboko printzipio|hasiera|jatorri bezala konponbideak|soluzioak bizitza luzeko, masa termikoko doikuntza lasaiko tipoa bezala, isolamendu termiko-sistema berriko, halakoak; aire osasungarriagoko kalitatea emateko aireztapeneko eta barruko giroetako sistema berria, eraikineko erabiltzaileen errekuperazioaren ahalmenera laguntzen duena; aurrealdearen|itxuraren kolorea albedoa kontuan hartuz eta bero-olatuak txikiagotuz; paisaiaren diseinua eskarmentudun egokitzapen-konponbideetan|soluzioetan oinarrituko da (hots, Seattlen, Vancouverren, etab. inpaktu baxuko garapena); naturan oinarritutako konponbide|soluzio esperimentalak (hots, isurtzearen inpaktua txikiagotzen duten euri-uretako kudeaketa sistemarako konponbide|soluzio ekologikoak, landarediaren integrazioa eta, bero-olatuei aurre egiteko, diseinuko landare|fabrika|solairu autoktonoko errekuperazioa).

Aukerak esploratuko dira hiritarren|hiritartasunen (C2 akzioaren|eraginaren) eta, beharretara hobeto moldatzen diren haiek identifikatzeko, proiektuko (C3 akzio|eragin eta C4) taldearen|ekipamenduaren arteko prozesu iteratiboaren bidez. Prozesuan zehar, analizatuko dituzte ikerketaren egoera|estatua eta botatzeko eta, egokia Balmaseda eraikineko babes izaera|karakterea kontuan hartuz gertatuko litzatekeen, prototipoan (materialei, teknikei, etab. dagokienez) zehar inplementatzeko konponbide|soluzio egokigarri berriko esperimentazioa. Estrategia hauek guztiek lagunduko dute berritutako barneko klima-aldaketarekin erresistentziadun eraikin existentearen eta kanpokoaren erreferentzia replicablea lortzera. Hartutako konponbideak|soluzioak behar bezain erakusgarriak izango dira bezala behagarri eta enblematikotzat hartuta izateko. Herritarrek konponbideak|soluzioak ikusi ahal izango dituzte inplementazioko baizik eta ere proiektuaren emaitzak eta herritarrentzat eta sektore pribaturako ordezko egokitzapen-konponbide|soluzioeskuragarriak lortzea ez soilik.

Akzio hau soluzio tekniko eta  honek lokalak betetzen ditu bideragarritasun teknikoa frogatzeko beharrarekin eta konsoluzioetako finantzariarekin. Ezaugarri|Jabetza-eraikin bat izatea eta kudeaketa publikoa sar dadin dibulgazio publikoko proiektuaren helburura eta egokitzapen klimatikorako udal-ekimeneko erakusleiho batera, hura bultzatzeko balio duela adibidea|eredua bezala sektore pribatuaren artean. Hiriari laguntzeko harekin elkartutako espazio publikoa izateak, gainera, aukera|abagune gehiago ekartzen ditu. Akzio honek lagunduko du hesia birgaitzerako, eta ondare-eraikinetan espezifikoki gainditzera. C2 akzioak proposaturiko disinuak frogatu eta gehituko ditu, C3 akzioak garaturikoak eta C4 akzioan lehenetsitakoak; eta C5 akzioko produktuetan oinarritutako lizitazioko dokumentu arauemaileko diseinua zuzenduko du.

Akzio honek 18 hilabete iraungo du. Faseetan, denbora-lerroa honako hau da:

1 fasea. Eraikinaren exekuzio proiektua.

2 fasea. Enpresa eraikitzaileetarako lizitazioa.

3 fasea. Eraikuntza-lanak eta gainbegiratzea.

 

 

C8 Uraren kudeaketako bidegarritasun-azterlana eta Amurrio-ko hiri-espaziorako azpiegitura berde baten prototipo bat

 

Akzio hhonek azpiegitura berde baten prototipoa eta Amurrio-ko euri-uretako kudeaketa tratatzen ditu,  udalari laguntzeko klima aldaketaren areagotzen diren hiru arazoei aurre egiteko:  bero-olatuak, lehortea (eta uraren eskasia) eta euri / uholde biziak.

Hain zuzen, Amurrio-ko auzo pilotoak zementu proportzio altuagatik bereizten da, oso espazio berde gutxirekin, eta ondorios, ur-infiltrazio potentzialaren indize baxuarekin. Akzio hau proiektuaren beste akzio batzuekin zuzenki  erlazionatuta dago, C2 akzioan proposatutako soluzio diseinuak frogatuko direnez gero, C3 akzioan garatu direnak eta C4 akzioak lehenetsi direnak; eta C5 akzioaren emaitzetan oinarritutako lizitazioko dokumentu arauemaileko diseinua zuzenduko du. Amurrio-ko hiritik proposatutako hiri-espazioa Belako-ko auzoan aurkitzen da. Espazioa hektarea 1eko hiri-publiko espazioa da, 9 eraikuntza blokeek  konposatua da oso gune berde gutxirekin eta hormigoi-azalera eta asfalto handiekin. Akzio honek ere udalerrian gaur egun deskonektatuta dauden beste gune berde batzuk konektatzen lagundu dezake. Akzioak bideragarritasun tekniko eta finantzarioa frogatuko du azpiegitura berdeko hiri-diseinu konponbideak inplementatzeko, eta erakusleiho bat izango da egokitzapenerako.

C8 AKZIOAREN EMAITZAK

PROTOTIPOAREN ARGAZKIAK

 

 

C9 Proiektuaren emaitzen transferigarritasun agenteei eta interesatuei

 

C9 akzioak proiektuaren inpaktuak baldintzapean jartzen ditu. Orduan, diseinu eta inplementazio eraginkor batek, prozesua eta proiektuaren emaitzak publiko zabalari heda daitezela eta Europako udal guztietako era eraginkorrean ezarri ahal izatea bermatzen du. Egokitzapeneko inbertsioa sustatzean, inbertitzaileentzako sektore pribatuarentzako hiriarekiko erakargarritasuna sortzen da; EBeko ekintza-lerroei laguntzen die, azpiegitura Berdeko bere estrategia bezala eta Alkateen Ituneko inbertsio berriari. Proiektuan eraikitzen ari den interesatuen sarea transferigarritasuneko hartzailea izango da. Hauek Euskaditik zuzenduko dira eta proiektuaren sareko gaurko eta etorkizuneko interesatuei iritsiko dira, batez ere, EBeko lurraldeko toki desberdinetan kokaturiko udalerrietara.

Proiektuaren iraupenean zehar burutuko da akzio hau eta transferigarritasun-estrategiako implementazioa, E.1 Akzioko Lotura ekitaldien sarearekin batera exekutatuko da. C9 akzioa, aurreko akzioen produktuen eta prozesuen transferigarritasuna bermatzeaz arduratuko denez gero, akzio bakoitzarekin oso erlazionatuta egongo da (C8-etarako C1-en). Jada proiektuak, Euskadiko (Espainiako) eta Nafarroako (Espainiako) eta Frantziako hainbat udal txiki eta ertainetako antolaketa sektorialetako erakundeen onarpena  jaso zuen. Bere parte-hartzearen parte bezala, informazioa jasoko dute Proiektuan burututako akzioen gainean eta proiektuaren gaineko iritzia emango dute, espezifikoki hobekuntza-aukeretan eta euren konpetentzia geografiko eta teknikoko erreplikaziorako potentzialean zentratuz.